“Nou poko rive, men y ap tann nou” (2018)  64”x90”

“Nou poko rive, men y ap tann nou” (2018)

64”x90”

 “Lage rido a, m pa vle yo we m” (2018)  48”x60”

“Lage rido a, m pa vle yo we m” (2018)

48”x60”

 “Menm pandan m’ap danse” (2018)  64”x50”

“Menm pandan m’ap danse” (2018)

64”x50”

 “Sanite Belair” (2018)  36”x48”

“Sanite Belair” (2018)

36”x48”

 “Cecile Fatiman” (2018)  36”x48”

“Cecile Fatiman” (2018)

36”x48”

 “Toya Mantou” (2018)  36”x48”

“Toya Mantou” (2018)

36”x48”

 “Dantor a Anais” (2018)  64”x90”

“Dantor a Anais” (2018)

64”x90”

 “Kulot men bel pa vre” (2018)  64”x50”

“Kulot men bel pa vre” (2018)

64”x50”

 “M mache toupatou ave l” (2018)  48”x60”

“M mache toupatou ave l” (2018)

48”x60”

 “Kanpe sou janm mwen pou ou ka rive” (2018)  64”x50”

“Kanpe sou janm mwen pou ou ka rive” (2018)

64”x50”

 “Depi nan vant manman m” (2018)  64”x50”

“Depi nan vant manman m” (2018)

64”x50”

 “Mwen sel ki konnen sa k nan bokit sa a” (2018)  64”x50”

“Mwen sel ki konnen sa k nan bokit sa a” (2018)

64”x50”

 “Ou ap tonbe, men m ap kenbe ou” (2018)  64”x90”

“Ou ap tonbe, men m ap kenbe ou” (2018)

64”x90”

 “Telefon sa a pa janm pa p sonnen” (2018)  18”x24”

“Telefon sa a pa janm pa p sonnen” (2018)

18”x24”

 “Pa fouye tet ou nan afe mon yo tande” (2018)  48”x60”

“Pa fouye tet ou nan afe mon yo tande” (2018)

48”x60”

 “L ap gade m ‘san rete” (2018)  18”x24”

“L ap gade m ‘san rete” (2018)

18”x24”

 “M vle santi w andedan m” (2018)  48”x60”

“M vle santi w andedan m” (2018)

48”x60”

 “Nou tout ansanm” (2018)  64”x90”

“Nou tout ansanm” (2018)

64”x90”

 “Touye tout kochon yo” (2018)  64”x90”

“Touye tout kochon yo” (2018)

64”x90”

 “Sa a selman m bezwen” (2018)  48”x90”

“Sa a selman m bezwen” (2018)

48”x90”

 “Ki moun ki rele Olympia” (2018)  64”x50”

“Ki moun ki rele Olympia” (2018)

64”x50”

 “Kolan get manman yo” (2018)  64”x90”

“Kolan get manman yo” (2018)

64”x90”

 “Nou poko rive, men y ap tann nou” (2018)  64”x90”
 “Lage rido a, m pa vle yo we m” (2018)  48”x60”
 “Menm pandan m’ap danse” (2018)  64”x50”
 “Sanite Belair” (2018)  36”x48”
 “Cecile Fatiman” (2018)  36”x48”
 “Toya Mantou” (2018)  36”x48”
 “Dantor a Anais” (2018)  64”x90”
 “Kulot men bel pa vre” (2018)  64”x50”
 “M mache toupatou ave l” (2018)  48”x60”
 “Kanpe sou janm mwen pou ou ka rive” (2018)  64”x50”
 “Depi nan vant manman m” (2018)  64”x50”
 “Mwen sel ki konnen sa k nan bokit sa a” (2018)  64”x50”
 “Ou ap tonbe, men m ap kenbe ou” (2018)  64”x90”
 “Telefon sa a pa janm pa p sonnen” (2018)  18”x24”
 “Pa fouye tet ou nan afe mon yo tande” (2018)  48”x60”
 “L ap gade m ‘san rete” (2018)  18”x24”
 “M vle santi w andedan m” (2018)  48”x60”
 “Nou tout ansanm” (2018)  64”x90”
 “Touye tout kochon yo” (2018)  64”x90”
 “Sa a selman m bezwen” (2018)  48”x90”
 “Ki moun ki rele Olympia” (2018)  64”x50”
 “Kolan get manman yo” (2018)  64”x90”

“Nou poko rive, men y ap tann nou” (2018)

64”x90”

“Lage rido a, m pa vle yo we m” (2018)

48”x60”

“Menm pandan m’ap danse” (2018)

64”x50”

“Sanite Belair” (2018)

36”x48”

“Cecile Fatiman” (2018)

36”x48”

“Toya Mantou” (2018)

36”x48”

“Dantor a Anais” (2018)

64”x90”

“Kulot men bel pa vre” (2018)

64”x50”

“M mache toupatou ave l” (2018)

48”x60”

“Kanpe sou janm mwen pou ou ka rive” (2018)

64”x50”

“Depi nan vant manman m” (2018)

64”x50”

“Mwen sel ki konnen sa k nan bokit sa a” (2018)

64”x50”

“Ou ap tonbe, men m ap kenbe ou” (2018)

64”x90”

“Telefon sa a pa janm pa p sonnen” (2018)

18”x24”

“Pa fouye tet ou nan afe mon yo tande” (2018)

48”x60”

“L ap gade m ‘san rete” (2018)

18”x24”

“M vle santi w andedan m” (2018)

48”x60”

“Nou tout ansanm” (2018)

64”x90”

“Touye tout kochon yo” (2018)

64”x90”

“Sa a selman m bezwen” (2018)

48”x90”

“Ki moun ki rele Olympia” (2018)

64”x50”

“Kolan get manman yo” (2018)

64”x90”

show thumbnails